Túlfizetések kezelése

Jelen űrlap kitöltése során a díjfizető nyilatkozik arról, hogy a távhődíjának elszámolása során az általa megjelölt szolgáltatási helyen keletkezett túlfizetés visszafizetésére igényt tart. Nyilatkozat hiányában a túlfizetés a következő havi számlá(k)ba beszámításra kerül.

Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.