Mérőóra állások bejelentése, óracsere bejelentése

Jelen űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

a.) Melegvíz-mérő óra csere bejelentése esetében

b.) Költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra állás bejelentése esetében

c.) Költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra csere bejelentése esetében

A melegvíz-mérő és a költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra csere esetében a díjfizetőnek csatolnia szükséges a mérőcseréről készült jegyzőkönyvet.

Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.