Igazolások igénylése, hiteles számla másolat

Jelen űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

a.) igazolások igénylése esetében

b.) hiteles számla másolat kérése esetében

Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.