Díjfizető-változás bejelentése

Jelen űrlap kitöltésére akkor kerülhet sor, ha a felhasználási hely (pl. lakás) tulajdonosa bármely jogcímen (pl. adásvétel, ajándékozás) változik, vagy amennyiben a díjfizető helyett más személy vállalja a távhődíj megfizetését. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a díjfizető változás oka a tulajdonos és a bérlő, vagy használó megállapodása, akkor a „Bérlő, használó bejelentése című nyomtatványt szíveskedjen használni.

Az űrlap kitöltése mind a régi (eladó, ajándékozó, akitől a távhő díj fizetést átvállalták), mind az új díjfizető (vevő, megajándékozott, távhő díj fizetését vállaló személy) részéről szükséges.

Ha a kinyomtatott űrlapot nem mindkét fél által alárva küldi meg, akkor az ügyintézőnk hiánypótlási felhívás keretében a tulajdonosváltozást igazoló dokumentum megküldését kérheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a SZÉPHŐ Zrt. kérheti az ingatlan tulajdoni lapjának csatolását is, melyről ügyintézőnk szükség esetén hiánypótlási felhívás keretében nyújt tájékoztatást.

Amennyiben a régi és/vagy új díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.

Amennyiben van melegvíz-mérő óra a lakásban, akkor az óraállást fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben melegvíz-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a melegvíz-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.

Amennyiben van költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra a lakásban, az óraállást is fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben költségmegosztás célú hőmennyiség-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a hőmennyiség-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.