Bérlő/használó bejelentése

Jelen űrlap kitöltése akkor szükséges, ha a tulajdonos és az ingatlan bérlője, vagy használója megállapodnak arról, hogy a távhőszámlákat új díjfizetőként a bérlő, vagy a használó egyenlíti ki. Az űrlap kitöltésének eredményeképpen a számlákat a bérlő, vagy használó nevére és megadott címére állítjuk ki.

Akkor is ezt az űrlapot kell használni, ha Ön tulajdonosként a bérlő, vagy használó helyett ismételten a saját nevére szóló számla kiállítását kéri.

Az űrlap kitöltése mind a régi (tulajdonos, bérlő), mind az új díjfizető (bérlő, tulajdonos) részéről szükséges, a régi díjfizető és az új díjfizető együttes aláírása kötelező, bérlőről bérlőre történő átírás bejelentése esetében a tulajdonos aláírására is szükség van a régi és új díjfizető aláírásán felül.

Ha az űrlapot nem mindkét fél által alárva küldi meg, akkor az ügyintézőnk hiánypótlási felhívás keretében kérheti a tulajdonos és a bérlő megállapodásának megküldését is.

Amennyiben a régi és/vagy új díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.

Felhívjuk figyelmét, hogy a SZÉPHŐ Zrt. kérheti az ingatlan tulajdoni lapjának csatolását is, melyről ügyintézőnk szükség esetén hiánypótlási felhívás keretében nyújt tájékoztatást.

Amennyiben van melegvíz-mérő óra a felhasználási helyen lakásban, akkor az óraállást fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben melegvíz-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a melegvíz-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.

Amennyiben van költségmegosztás célját szolgáló hőmennyiség-mérő óra a felhasználási helyen, az óraállást is fel kell tüntetni az űrlapon.

Amennyiben költségmegosztás célját szolgáló hőmennyiség-mérő óra csere történt, abban az esetben csatolni kell a hőmennyiség-mérő cseréről szóló jegyzőkönyvet.