Adatváltozás bejelentése

Jelen űrlap kitöltésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

a.) Díjfizető névváltozásának esetében

b.) Díjfizető állandó lakcímének változása esetében

c.) Díjfizető levelezési címének változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető új levelezési címre kéri a postázni a havi számláit
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új levelezési címre kéri postázni azon számlákat, melyek az elhunyt nevére kerülnek kiállításra

d.) Díjfizető fizetési módjának változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető új fizetési módot választ (csekkesről átutalásra, vagy átutalásról csekkesre vált)
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új fizetési móddal kívánja kiegyenlíteni azon számlákat, melyek az elhunyt nevére kerülnek kiállításra

e.) Díjfizető telefonos elérhetőségének változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető telefonszáma megváltozik
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új telefonos elérhetőséget ad meg társaságunknak

f.) Díjfizető email címének változása esetében

  1. Amennyiben a díjfizető elektronikus levelezési címe megváltozik
  2. Elhalálozás esetén – amennyiben a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig az elhunyt hozzátartozója nem kéri a díjfizető változás átvezetését (külön nyomtatványon tehető meg: díjfizető változás - nyilatkozat távhődíj fizetés vállalásáról), de új elektronikus levelezési címet ad meg társaságunknak

Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.