Túlfizetések kezelése

Jelen űrlap kitöltése során a díjfizető nyilatkozik arról, hogy a távhődíjának elszámolása során az általa megjelölt szolgáltatási helyen keletkező 3.000 forintot meghaladó túlfizetés visszafizetésére nem tart igényt, azt kéri a következő távhődíj számlájában elszámolni.

Amennyiben a díjfizető nevében képviselettel rendelkező személy írja alá az űrlapot, akkor meghatalmazást is csatolni kell.